Uslovi korišćenja aplikacije Orion TV


1. ORION TV je usluga koja služi za praćenje digitalne televizije - skup interaktivnih multimedijalnih servisa kao što su televizija/video/audio/tekst/grafika/podaci, preko Orion TV aplikacije instalirane na odgovarajući elektronski uređaj, posredstvom Interneta.


2. Preduslovi korišćenja usluge putem Orion TV aplikacije su kompatibilan elektronski uređaj sa odgovarajućim operativnim sistemom i internet konekcija odgovarajuće brzine, a imajući u vidu da se komunikacija prenosi posredstvom Internet protokola. Tehnički preduslovi korišćenja usluge i podaci o kompatibilnim uređajima i operativnim sistemima su promenljivi i u svakom trenutku javno dostupni na Google Play store, Apple store i Huawei AppGallery. Korisnicima se preporučuje upotreba Interneta korišćenjem lokalne WiFi mreže, te se posebno upozoravaju da korišćenje aplikacije putem interneta mobilnih operatora (gprs ili 3G) može prouzrokovati dodatne troškove prema mobilnim operatorima, koje snosi korisnik. Takođe, korisniku se stavlja do znanja da Orion telekom vrši geolociranje upotrebe aplikacije, odnosno da će broj kanala dostupan putem aplikacije biti ograničen u skladu sa pravima Orion telekoma na distribuciju sadržaja, ukoliko korisnik aplikaciju koristi van Orion telekom Internet mreže.


3. IPTV usluga putem Orion TV aplikacije se može koristiti od strane postojećih korisnika IPTV servisa, kao dodatna multiscreen usluga, ili kao samostalna usluga. Kao samostalna usluga, Orion TV aplikacija se može koristiti na dva načina: bez naknade (free / demo) i uz naknadu. Kada se koristi uz naknadu, to može biti u režimu automatske obnove ili u prepaid režimu.


 • Prepaid - nakon registracije/izbora paketa/ izbora načina plaćanja /potvrde izbora/sprovedenog plaćanja i slanja korisniku potvrde o plaćanju, Korisniku se aktivira mesečna pretplata koja traje 30 dana i nakon isteka ovog perioda pretplata se ne obnavlja automatski, već korisnik mora posebno inicirati korišćenje Orion TV aplikacije novom kupovinom na napred opisani način.

 • Automatska obnova - nakon registracije/izbora paketa/izbora načina plaćanja/potvrde izbora/sprovedene aktivnositi registracije kartice i slanja korisniku potvrde sprovedenoj transakciji. Korisniku se aktivira mesečna pretplata koja se nakon toga automatski obnavlja i to ponovnim zaduživanjem kartice za iznos prvobitno odabranog paketa i to jednom mesečno 30 dana nakon što je prvobitno naplaćena incijalna pretplata (koja se naplaćuje 7 dana nakon registracije kartice), i tako sve dok je Korisnik ne otkaže. Prilikom registracije kartice Korisnika izvršiće se tokenizacija kartice od strane banke koja podrazumeva automatsko zaduživanje njegovog računa i istovremeno vraćanje iznosa od 1 rsd. Pretplata se može otkazati u bilo kom trenutku, što dovodi do toga da u narednom mesecu sačuvana platna ili kreditna kartica neće biti zadužena za cenu zapamćenog paketa. Za iznos koji je zadužena kartica u tekućem mesecu, onom u kom je podnet zahtev za otkazivanje pretplate, ne vrši se povrat novca. Za plaćene pretplate koje su otkazane tokom meseca, odabrani sadržaj će biti dostupan najviše 30 dana od naplate iznosa u tekućem mesecu. Prilikom registracije za korišćenje Orion TV aplikacije i incijalnog odabira ovog režima korišćenja/plaćanja. Korisnik dobija prvih 7 dana besplatnog korišćenja odabranog paketa radi testiranja, te ukoliko se odjavi sa servisa u roku od tih 7 dana usluga mu se neće naplatiti. Korisnik se mora odjaviti najkasnije na dan isteka aktuelne pretplate kako se ne bi izvršila ponovna/automatska naplata. Korisnik nakon toga može izabrati da nastavi da plaća po prepaid režimu ili da, u trenutku kada mu to odgovora, ponovo aktivira režim automatske obnove.

4. Svim postojećim korisnicima IPTV Orion servisa usluga multiscreen je aktivirana automatski, a korisnik joj pristupa unosom korisničkog imena i šifre koja mu je dodeljena. Usluga se može koristiti putem TV prijemnika i tri dodatna uređaja (multiscreen) ili na jednom uređaju na kome je usluga instalirana (samostalna usluga). Korisnicima je obezbeđena i mogućnost aktivacije dodatnih servisa i doplatnih paketa, u skladu sa ponudom operatora.


5. Korisnici free/ demo verzije aplikacije su saglasni sa emitovanjem promotivnih sadržaja za vreme njenog korišćenja. Demo verzija služi za upoznavanje korisnika sa funkcionalnostima i načinom rada aplikacije, pa je operator ovlašćen da prema svom nahođenju ograniči njene funkcionalnosti u ovom režimu rada.


6. Korisnici plaćene verzije su u obavezi da se loguju putem pristupnih parametara (postojeći korisnici odgovarajućeg paketa usluga Orion telekoma) odnosno da se registruju (novi korisnici) tako što će kreirati korisnički nalog unosom zahtevanih podataka, za čiju tačnost garantuju i odgovaraju. Plaćanja naknada u vezi sa korišćenjem aplikacije se vrši unapred. Aktivacija odabranog paketa pripejd usluga se vrši nakon evidentiranja uredne uplate korisnika.


7. Orion TV Aplikacija je dostupna radi preuzimanja na Google Play store, Apple store i Huawei AppGalery. Orion telekom primenjuje sve uslove i smernice kompanija Google, Apple I Huawei koje se odnose na način funkcionisanja aplikacije koja je objavljena na relevnatnim prodavnicama i koji su dostupni na web stranici navedenih kompanija. Uputstvo za preuzimanje, instaliranje i korišćenje aplikacije je korisnicima dostupno na WEB stranici Orion telekoma.


8. Orion telekom korisnicima daje ličnu, neekskluzivnu i neprenosivu licencu za korišćenje aplikacije, zadržavajući sva prava intelektualne svojine na aplikaciji u najširem obimu dozvoljenom važećim propisima. Korisniku nije dozvoljeno da kopira, menja, pravi izvedena dela, vrši reverzni inženjering i dekompilaciju ili na drugi način pokušava da izdvoji izvorni kod aplikacije ili njegovog dela.


9. Aktuelne informacije o svim primenjivim naknadama, tarifama, troškovima kao i načinima plaćanja sadržane su u Cenovniku usluga koji je dostupan na stranici oriontv.rs


10. Dodatne informacije o online plaćanju platnim karticama:

 • Izjava o konverziji: Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Iznos za koji će Vaš račun biti zadužen se dobija konverzijom Vaše valute u dinar prema zvaničnom kursu Narodne banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike u ceni koja je naplaćena od cene koja je iskazana na našem sajtu.
 • Zaštita privatnosti korisnika: Orion telekom se obavezuje da će čuvati privatnost svih korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo korisnicima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mejling lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Orion telekoma (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
 • Zaštita poverljivih podataka o transakciji: Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
 • Povraćaj sredstava: U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Orion telekom je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
 • Zaštita poverljivih podataka o transakciji: Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.


11. Preduslov korišćenja aplikacije je prihvatanje svih uslova korišćenja Orion TV aplikacije, koji su sadržani u ovim posebnim uslovima i Politici privatnosti, kao i u Opštim uslovima pružanja i korišćenja usluga, Pravilniku o postupanju operatora u slučaju prigovora, Pravilniku o obradi podataka o ličnosti i ostvarenim elektronskim komunikacijama korisnika (pogledaj ovde: https://oriontelekom.rs/orion-telekom/opsti-uslovi/ ), koji se shodno primenjuju na pretplatnički odnos, u delu koji nije regulisan ovim Uslovima korišćenja i koji sa njima nije u suprotnosti. Prilikom instalacije aplikacije korisnik potvrđuje da je, u cilju predugovornog informisanja, pročitao sva nabrojana dokumenta i sa njima se saglasio. Dokumenta Orion telekoma koja sadrže uslove korišćenja Orion TV aplikacije su javno dostupna na prodajnim mestima, WEB stranici operatora, kao i na zahtev korisnika.


12. Zbog nemogućnosti pouzdane identifikacije prepaid korisnika, preduslov ostvarenja svih prava i obaveza iz pretplatničkog odnosa za čije ostvarivanje je potrebna prethodna identifikacija korisnika, uključujući ali ne ograničavajući se na izjavljivanje prigovora (reklamacije), je registracija prepaid korisnika u skladu sa procedurom operatora.

13. Orion telekom naročito obaveštava korisnika da kvalitet rada aplikacije i telekomunikacionih usluga korišćenih posredstvom aplikacije zavisi od brojnih okolnosti van kontrole Orion telekoma, kao što su podešavanja lokalne računarske mreže, postojanje i kvalitet Internet veze, postojanje firewall-a, ograničavajući propisi na teritoriji na kojoj se koristi i slično. Stoga Orion telekom ne može garantovati da će IPTV usluga putem aplikacije raditi bez prekida, kašnjenja i grešaka, zadovoljiti sve potrebe korisnika i biti neprekidno i na svakom mestu dostupna. Korisniku će biti omogućeno da prijavi probleme i smetnje u funkcionisanju Orion TV aplikacije putem odabira odgovarajuće opcije u samoj aplikaciji i pozivanjem broja Korisničkog servisa (011/4100 100).

14. Orion telekom zadržava pravo da ukida odnosno dodaje kanale u okviru ugovorenog paketa usluga i ne snosi odgovornost zbog ukidanja pojedinih kanala, niti zbog zatamnjenja (skremblovanja) određenih sadržaja ili kanala emitovanih u okviru programskih paketa. Takođe, pojedini kanali, zbog sistema prenosa, nisu kompatibilni sa pojedinim uređajima. Korisniku se omogućava da putem demo verzije aplikacije proveri funkcionalnost kanala.

15. Korisnik se obavezuje da omogući ažuriranje aplikacije odnosno preuzimanja unapređenja aplikacije koja su kreirana u obliku promene interfejsa, popravki grešaka, poboljšanja kompatibilnosti sa uređajima odnosno softverom, novih modula ili potpuno novih verzija aplikacije. Orion telekom zadržava pravo da onemogući korišćenje aplikacije koja nije ažurirana odnosno zastarelih verzija aplikacije uz prethodno obaveštavanje korisnika 15 dana unapred. Za vreme nadograđivanja aplikacije ili radova na infrastrukturi koja omogućava korišćenje aplikacije, aplikacija odnosno pojedine njene funkcionalnosti mogu biti nedostupni.

16. Preduslov korišćenja plaćene aplikacije je uredna uplata. Orion telekom će onemogućiti korišćenje aplikacije nakon isteka perioda za koji je uplaćena (prepaid korisnici), odnosno u slučaju dospelih, a neplaćenih računa u skladu sa Opštim uslovima pružanja i korišćenja usluga (multiscreen). U slučaju kada je odabran režim automatske obnove, pokušaj naplate mesečne naknade će se vršiti 3 dana za redom, pa ako se u tom periodu ne dobije potvrda od Banke da je tranasakcija/naplata izvršena uspešno, korisniku će biti onemogućeno dalje korišćenje.

17. Aplikacija može sadržati promotivne informacije, linkove i sl. do drugih dokumenata ili web lokacija, kojima korisnik pristupa na sopstvenu odgovornost, budući da Orion telekom njima ne upravlja niti ima nadzor nad njihovim kreiranjem.

18. Sve ideje za nove proizvode, tehnologije, promotivne akcije, prijave smetnji i druge povratne informacije u vezi sa radom aplikacije ili telekomunikacionih usluga ne smatraju se poverljivim informacijama i korisnik je saglasan da ih Orion telekom iskoristi bez obaveze plaćanja naknade korisniku.

19. Korisnik je saglasan da mu Orion telekom sve relevatne informacije u vezi sa korišćenjem aplikacije može prosleđivati putem registrovanih podataka korisnika, aplikacije i/ili putem mobilnog telefona korisnika.

20. Uslovi korišćenja aplikacije Orion TV su podložni promenama koje se vrše na način koji je predviđen Opštim uslovima Orion telekoma. Ukoliko korisnik nije saglasan sa promenama, može raskinuti pretplatnički odnos.


21. Odjava usluge se vrši putem portala https://oriontv.rs/ot/LoginPage čime se raskida pretplatnički odnos odnosno otkazuje dalje korišćenje usluge, u zavisnosti od kategorije korisnika.


Podnošenje reklamacije


Ukoliko kupac smatra da postoje nepravilnosti u obračunu, podacima na računu ili smatra da postoje neke druge nepravilnosti u vezi sa obavljenom kupovinom, potrebno je da uloži reklamaciju.


Korisnik po navedenim osnovama može podneti prigovor na sledeće načine:

 • Dolaskom u poslovnice Orion telekoma i popunjavanjem obrasca „Prigovor korisnika“
 • Pozivanjem Korisničkog servisa Orion telekoma na broju 011/4100-100 uz prethodnu identifikaciju
 • Poštanskim putem na adresu Orion telekom, Naselje Zemun polje Mala pruga br. 8, 11 080 Beograd-Zemun
 • Elektronskom poštom na mail adresu: reklamacije@oriontelekom.rs sa registrovane email adrese

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, Orion telekom je obrazovao Komisiju za rešavanje reklamacija korisnika. Komisija u čijem sastavu je predstavnik evidentiranog udruženja za zaštitu potrošača i predstavnici Orion telekoma, nadležna je za vršenje nadzora nad rešavanjem reklamacija korisnika i daje načelna uputstva.

Orion telekom neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu podnete od strane kupca.

Reklamacija mora da sadrži precizan opis nepravilnosti u obračunu ili drugog razloga za reklamaciju i mora biti potpisana od strane kupca. Uz reklamaciju potrebno je dostaviti i račun. Ukoliko je plaćanje obavljeno putem platne kartice, kupac u reklamaciji obavezno navodi i detalje potvrde o uspešno obavljenom plaćanju.


Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od dana njenog prijema, dok je rok za rešavanje reklamacije 30 dana od dana njenog prijema. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da kupca obavesti o produžavanju roka za rešavanje reklamacije i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost.


Politika privatnosti podataka


Orion telekom (dalje “nas”,“mi”,”naše” “Orion telekom” “Rukovalac”) vrlo ozbiljno shvata privatnost svakog pojedinca koji poseti našu internet stranicu www.oriontv.rs i koji sa nama podeli svoje lične podatke. Svako navedeno lice ima pravo da zna koje vrste informacija sakupljamo, zašto ih sakupljamo, kako su te informacije zaštićenje i kako se koriste, okolnosti pod kojima mogu biti izbrisane ili otkrivene, kao i pravo na njegov pristanak za korišćenje ovih informacija.


Ova Politika privatnosti podataka (dalje Politika Privatnosti) obaveštava svakoga ko sa nama podeli svoje lične podatke o našoj politici privatnosti u vezi sa prikupljanjem, upotrebom, zaštitom, zadržavanjem i otkrivanjem njihovih ličnih podataka i izborima koje ti pojedinci imaju sa prikupljenim ili dostavljenim ličnim podacima. Vaše podatke koristimo isključivo u cilju pružanja i unapređenja OrionTV usluge. Pristupom na našu internet stranicu www.oriontv.rs kao i naručivanjem/kupovinom OrionTV usluge potvrđujete da ste saglasni sa prikupljanjem i korišćenjem prikupljenih informacija u skladu sa ovom Politikom Privatnosti. Pre pribavljanja samih podataka, Rukovalac upoznaje Korisnike sa uslovima prikupljanja i dalje obrade tih podataka. Rukovalac pruža potpunu poverljivost, integritet i dostupnost podataka o ličnosti i drugih prikupljenih podataka. Podaci se obrađuju u skladu sa zakonom i to isključivo za specifične, jasne i pravno definisane svrhe i obrađuju na način koji je usklađen sa tim ciljevima. Ukoliko niste saglasni sa nekom odredbom, odnosno nekim od uslova predviđenih u ovoj Politici Privatnosti, predlažemo da ne aplicirate za kupovinu usluge OrionTV. Predlažemo da detaljno pročitate ovu Politiku Privatnosti i da se upoznate sa svim njenim odredbama kako biste dobili sve potrebe informacije koje se odnose na zaštitu Vaših podataka i postupanjem Orion telekoma sa istima.


Definicija izraza korišćenih u našoj Politici Privatnosti

OrionTV usluga
Usluga koju svaki posetilac naše internet stranice www.oriontv.rs može naručiti/kupiti.


Lični podaci
Lični podaci podrazumevaju podatke o nekom licu koje se može identifikovati na osnovu tih podataka (ili na osnovu tih i/ili drugih informacija u našem posedu ili u čiji posed verovatno možemo doći).


Subjekt podataka (ili Korisnik)
Bilo koji živi pojedinac koji koristi našu OrionTV uslugu ili drugi pojedinci na koje se odnose Lični podaci.


Podaci o upotrebi
Podaci koji su automatski prikupljeni ili generisani na osnovu vaše posete našoj internet stranici www.oriontv.rs kao i na osnovu kupovine/upotrebe OrionTV usluge.


Kolačići
Kolačići su mali delovi podataka koji se smeštaju/čuvaju na Korisnikovom uređaju pomoću kojih naša internet stranica www.oriontv.rs i internet pretraživač mogu zajedno „pamtiti“ informacije unutar ili između sesija pretraživanja.


Rukovalac (podacima)
Bilo koje fizičko ili pravno lice koje (bilo pojedinačno, bilo zajednički ili zajednički sa drugim licima) određuje svrhe za koje i način na koji se bilo koji lični podaci obrađuju ili treba da budu obrađeni. U svrhe ove Politike Privatnosti mi predstavljamo Rukovaoca Ličnim podacima Korisnika.


Obrađivač podataka (Servis provajder)
Bilo koje fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Rukovaoca podacima. Mi možemo koristiti usluge različitih Servis provajdera u cilju što efikasnije obrade vaših podataka.


Vrste informacija koje prikupljamo, kako se prikupljaju i koriste

Pod informacijama koje prikupljamo podrazumevaju se svi podaci koji su prikupljeni ili dostavljeni na internet stranici www.oriontv.rs u cilju upoznavanja sa/naručivanja/kupovine OrionTV usluge. Rukovalac sakuplja Vaše podatke od momenta registracije radi utvrđivanja Vaših potreba i zahteva u vezi sa kupovinom OrionTV usluge u cilju pružanja bolje i naprednije usluge i sigurnog, nesmetanog i efikasnog korišćenja usluge.


Lični podaci

Lični podaci su podaci koji mogu biti upotrebljeni za identifikaciju živog pojedinca. Uvek nastojimo da obezbedimo da se Lični podaci koje obrađujemo ili kojima rukovodimo tretiraju na siguran način koji je u skladu sa svim važećim zakonima i propisima, uključujući Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR). Mi prikupljamo samo Lične podatke koje nam dobrovoljno date i koji su neophodni u poslovne svrhe. Svi podaci koji dođu u naš posed se ažuriraju, čuvaju na siguran način, zaštićeni su od svake zloupotrebe, neovlašćenog otkrivanja ili gubitka i čuvaju se samo tokom vremena neophodnog za ispunjavanje svrhe u koju su dobijeni. Kad nam podaci više nisu potrebni, nepovratno ćemo ih uništiti.


Lični podaci mogu uključivati, ali nisu ograničeni na:

 • Ime i prezime, adresu, broj telefona
 • E-mail adresu
 • Podatke o upotrebi
 • Kolačiće

Mi možemo prikupiti/upotrebiti Vaše Lične podatke u cilju:

 • Kreiranja Vašeg naloga u okviru zatvorenog OrionTV Sistema i omogućavanja personalizovane upotrebe OrionTV usluge;
 • Vođenja interne evidencije o prodatim OrionTV uslugama i o korisnicima istih za potrebe rada korisničke podrške;
 • Unapređivanja usluga i servisa koje nudimo u okviru OrionTV sistema;
 • Obaveštavanja o informacijama za koje Rukovalac smatra da bi Vam bile od značaja u korišćenju OrionTV usluge;
 • Istraživanja zadovoljstva Korisnika koje se vrši na dobrovoljnoj osnovi;
 • Otklanjanja eventualnih smetnji u korišćenju OrionTV usluge;
 • Podaci o broju telefona potrebni su u cilju Vaše registracije kao i potvrdu lozinke;
 • Na vaš zahtev, da vas kontaktiramo sa biltenima, marketinškim ili promotivnim materijalima i drugim informacijama koje bi vas mogle zanimati;
 • i dr.

Podaci o upotrebi

Mi takođe možemo prikupljati informacije o tome kako se pristupa našoj internet stranici www.oriontv.rs i kako se koristi sadržaj koji je na njoj dostupan. Podaci o upotrebi mogu uključivati, ali nisu ograničeni na informacije kao što su:

 • Kreiranja Vašeg naloga u okviru zatvorenog OrionTV Sistema i omogućavanja personalizovane upotrebe OrionTV usluge;
 • Vođenja interne evidencije o prodatim OrionTV uslugama i o korisnicima istih za potrebe rada korisničke podrške;
 • Unapređivanja usluga i servisa koje nudimo u okviru OrionTV sistema;
 • Obaveštavanja o informacijama za koje Rukovalac smatra da bi Vam bile od značaja u korišćenju OrionTV usluge;
 • Istraživanja zadovoljstva Korisnika koje se vrši na dobrovoljnoj osnovi;
 • Otklanjanja eventualnih smetnji u korišćenju OrionTV usluge;
 • Podaci o broju telefona potrebni su u cilju Vaše registracije kao i potvrdu lozinke;
 • Na vaš zahtev, da vas kontaktiramo sa biltenima, marketinškim ili promotivnim materijalima i drugim informacijama koje bi vas mogle zanimati;
 • i dr.

Kolačići

Mi koristimo Kolačiće i slične tehnologije praćenja da bismo pratili aktivnost na našoj internet stranici i čuvali određene informacije. Kolačići su korisni jer mogu poboljšati korisničko iskustvo. Kolačići su datoteke sa malom količinom podataka koje prikupljaju informacije o vašoj upotrebi Servisa i koje mogu sadržati jedinstveni anonimni identifikator. Kolačići se šalju vašem pretraživaču sa internet stranice i čuvaju se na vašem uređaju. Tehnologije praćenja koje još koristimo su beacons, tagovi i skripte za prikupljanje i praćenje informacija u cilju poboljšanja i analize našeg Servisa.


Primeri Kolačića koje koristimo:

 • Kolačići sesije- Koristimo Kolačiće sesije kako bismo upravljali intrnet stranicom www.oriontv.rs
 • Preferencijalni Kolačići- Koristimo ove Kolačiće da bismo zapamtili vaše preferencije i različita podešavanja
 • Sigurnosni Kolačići- Koristimo ove Kolačiće u sigurnosne svrhe

Mi ne koristimo Kolačiće u komercijalne svrhe i nećemo koristiti Kolačiće za prikupljanje podataka pogodnih da identifikuju vaš identitet, ali ako želite da ograničite ili blokirate Kolačiće, možete da naložite vašem pretraživaču da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatite Kolačiće, možda nećete moći da koristite neke delove naše internet stranice i same OrionTV usluge.


Svi podaci koje prikupljamo koriste se u cilju olakšavanja kupovine i korišćenja OrionTV usluge kao i u cilju ispunjavanja Vaših i naših legitimnih interesa kao što su npr. odbrana od sajber napada, sprečavanje vršenja visokotehnološkog kriminala, sprečavanje neovlašćenog pristupa od strane trećih lica ili neovlašćenog pristupa Vašim podacima i sl.


Mi možemo obrađivati Vaše Lične podatke zato što:

 • Ste nam dali odobrenje da to radimo (imamo Vaš pristanak)
 • Treba da izvršimo ugovor sa Vama
 • Obrada je u našem legitimnom interesu i ne preglasava Vaša prava
 • Moramo da se pridržavamo zakona

Orion telekom ima za cilj da preduzme sve razumne korake kako bi Vam omogućio da ispravite, izmenite, izbrišete ili ograničite upotrebu Vaših Ličnih podataka. Ukoliko želite da budete informisani koje Lične podatke o Vama posedujemo i ukoliko želite da isti budu uklonjeni iz naših Sistema, molimo da nas kontaktirate.


Korisnici čiji se podaci obrađuju i čuvaju imaju sledeća prava na zaštitu podataka:

 • Pravo na pristup, ažuriranje ili brisanje podataka koje imamo o Vama - Kad god je to moguće, možete pristupiti, ažurirati ili zatražiti brisanje Vaših Ličnih podataka. Ako ne možete sami da izvršite ove radnje, molimo da nas kontaktirajte kako bismo Vam pomogli
 • Pravo ispravljanja - Imate pravo na ispravljanje svojih podataka ako su te informacije netačne ili nepotpune
 • Pravo na prigovor - Imate pravo prigovora na obradu Vaših Ličnih podataka koju vršimo
 • Pravo na ograničenje - Imate pravo da tražite da ograničimo obradu Vaših Ličnih podataka
 • Pravo na prenosivost podataka - Imate pravo da vam se dostavi kopija informacija koje imamo o Vama
 • Pravo na povlačenje saglasnosti - Takođe imate pravo da u bilo kojem trenutku povučete svoj pristanak u sitacijama kada se oslanjamo na Vaš pristanak da obrađujemo Vaše Lične podatke. Molimo imajte na umu da možemo tražiti da potvrdite svoj identitet pre nego što odgovorimo na takve zahteve

Rukovalac može da odbije zahtev Korisnika koji se odnose na neko/neka napred navedena prava, a radi poštovanja zakonskih i ugovornih obaveza, kao i u slučaju sumnje u identitet osobe koja podnosi zahtev. U slučaju da odbije da postupi po zahtevu Korisnika, Rukovalac će o tome na pogodan način obavestiti Korisnika.


Zadržavanje podataka

Garantujemo Vam da ćemo zadržati Vaše Lične podatke samo onoliko dugo koliko je neophodno za svrhe utvrđene ovom Politikom Privatnosti. Zadržaćemo i koristićemo Vaše Lične podatke u meri koja je neophodna da bismo ispunili Vaše zahteve, naše zakonske obaveze (na primer, ako smo dužni da Vaše podatke zadržimo u skladu sa važećim zakonima), da rešimo sporove i sprovedemo naše ugovore i politike.


Podatke o upotrebi takođe zadržavamo za potrebe interne analize. Podaci o upotrebi se obično čuvaju tokom kraćeg vremenskog perioda, osim kada se ti podaci koriste za jačanje sigurnosti ili za poboljšanje funkcionalnosti našeg Servisa ili kada smo zakonski obavezani da ih zadržimo u dužem vremenskom periodu.


Ova Politika privatnosti pokriva sve podatke koje prikupljamo i čuvamo na sistemima i medijima koje posedujemo ili koje zakupljujemo, bez obzira na njihovu lokaciju. Trudimo se da izbegnemo dupliranje u čuvanju podataka kad god je to moguće, ali ponekad iz poslovnih ili drugih razloga mogu postojati slučajevi u kojima je potrebno da se podaci čuvaju na više mesta. Ova Politika privatnosti se odnosi na sve podatke u našem vlasništvu, uključujući i njihove duplikate tj. kopije.


Kada istekne rok zadržavanja i podaci više nisu potrebni, nepovratno ćemo ih uništiti. Bilo koji izuzetak od gore navedenih pravila zadržavanja podataka mora odobriti lice za zaštitu podataka, imenovano od strane Orion telekoma.


Prenos podataka

Vaši podaci, uključujući Lične podatke, mogu se preneti i održavati na računarima koji se nalaze van vaše države, provincije, države ili druge državne nadležnosti gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih iz vaše nadležnosti.


Ako se nalazite van Srbije i odlučite da nam date informacije, molimo da imate u vidu da podatke, uključujući Lične podatke, prenosimo i obrađujemo u Srbiji.


Vaša saglasnost sa ovom Politikom Privatnosti praćena dostavom navedenih podataka predstavlja ujedno vaš pristanak na ovaj prenos.


Osiguravamo vas da preduzmemo sve razumno neophodne korake kako bismo osigurali da se vaši podaci tretiraju na siguran način i u skladu sa ovom Politikom Privatnosti te da se prenos vaših Ličnih podataka u neku organizaciju ili državu neće vršiti ukoliko kod njih nije uspostavljena adekvatna kontrola, uključujući tu i sigurnost vaših podataka i drugih ličnih podataka.


Otkrivanje podataka u cilju sprovođenja zakona

Mi trećim licima dobrovoljno ne dajemo bilo koje Lične podatke koji su nam dostavljeni bez izričitog pristanka Korisnika. Ipak, pod određenim okolnostima, kada nam to nalaže zakon ili po osnovanom zahtevu državnih organa (npr. Suda), moguće je da ćemo biti dužni da vaše Lične podatke otkrijemo.


U dobroj veri da je takva akcija neophodna, možemo otkriti vaše Lične podatke:

 • U cilju ispunjavanja zakonske obaveze
 • Da bismo zaštitili i odbranili naša prava ili imovinu
 • Da bismo sprečili ili istražili moguće zloupotrebe u vezi sa korišćenjem naše internet stranice i OrionTV usluge
 • Da bi se zaštitila lična sigurnost Korisnika naše internet stranice i OrionTV usluge ili javnosti
 • Da bi se zaštitili od pravne odgovornosti

Sigurnost podataka

Sigurnost Vaših podataka je za nas važna, ali imajte na umu da nijedan način prenosa podataka putem Interneta ili način elektronskog skladištenja nisu 100% sigurni. Iako se trudimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu Vaših Ličnih podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost.


Servis Provajderi

Mi možemo angažovati treća pravna lica i pojedince da nam olakšaju korišćenje OrionTV usluge, da nam pomognu u analiziranju kako se ova usluga koristi kao i da vrše druge radnje u naše ime, a koje su povezane sa korišćenjem naše internet stranice i OrionTV usluge. Ova treća lica imaju pristup Vašim Ličnim podacima samo u cilju izvršavanja navedenih zadatka u naše ime i obavezane su da ih ne otkrivaju ili koriste u bilo koje druge svrhe.


Analitike

Možemo koristiti analitičke alate trećih lica u cilju nadgledanja i analiziranja upotrebe naše internet stranice i OrionTv usluge.


Google Analytics
Google Analytics je usluga internet analitike koju nudi Google koja prati i izveštava o prometu na internet sajtu. Google koristi prikupljene podatke da bi pratio i nadgledao upotrebu našeg Servisa. Ovi podaci se dele sa drugim Google uslugama. Google može koristiti prikupljene podatke za personalizaciju oglasa sopstvene reklamne mreže. Možete da isključite mogućnost da vaša aktivnost na Servisu bude dostupna Google Analytics-u instaliranjem dodatka za odustajanje od Google Analytics-a u vašem pretraživaču. Ovaj dodatak sprečava Google Analytics JavaScript (ga.js, analitics.js i dc.js) da deli informacije sa Google Analytics-om o aktivnosti vaših poseta. Za više informacija povodom prakse privatnosti Google-a, molimo da posetite Google Uslove Privatnosti na internet stranici https://policies.google.com/privacy?hl=sr-Latn


Naša usluga može sadržati linkove ka drugim internet stranicama kojima mi ne upravljamo. Ako kliknete na neki od tih linkova, bićete preusmereni na internet stranice tih trećih lica. Toplo vam savetujemo da proverite politiku privatnosti internet stranice koju posećujete. Mi nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj usluga, politike privatnosti ili postupanje na internet stranicama trećih strana.


Privatnost dece

Mi svesno ne prikupljamo lične podatke od osoba mlađih od 18 godina. Ako ste roditelj ili staralac i svesni ste da nam je Vaše dete pružilo svoje Lične podatke, kontaktirajte nas. Ako postanemo svesni da smo prikupili Lične podatke od dece, a bez potvrde saglasnosti roditelja, preduzimamo korake za uklanjanje tih podataka sa naših servera.


Izmene Politike Privatnosti

S vremena na vreme možemo da ažuriramo svoju Politiku Privatnosti. Obaveštavaćemo Vas o svim promenama tako što ćemo na ovoj stranici objaviti novu Politiku Privatnosti. Pre nego što promene stupe na snagu i mi ažuriramo „datum stupanja na snagu“ na vrhu ove Politike privatnosti, obavestićemo Vas o ovim izmenama putem e-pošte i/ili istaknutog obaveštenja na internet stranici www.oriontv.rs. Savetujemo Vam da periodično pregledate ovu Politiku Privatnosti radi praćenja bilo kakvih promena. Promene ove Politike Privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.


Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja povodom ove Politike Privatnosti, molimo da nas kontaktirate: